Frakt & returer

Leveransvillkor
Hos klockorochsmycken.se erbjuder vi frifrakt inom Sverige och skickas med Schenker. Vår ambition är att leverera varor snarast möjligt. Beräknad leverans om varan finns i lager 2-5 arbetsdagar och om varan måste beställas hos leverantör 5-10 arbetsdagar. Vi kan aldrig garantera exakta leveranstider när klockorna beställs hos leverantören. Om leverantören inte har den i lager meddelas kund via e-post och vill kunden vänta på en klocka som leverantören inte har i lager är vi inte ansvariga för förseningar och långa leveranstider. Risken finns att väntetiden blir längre än väntat och det kan vi inte styra. Med varje varuleverans medföljer ett kontantkvitto eller faktura.
 
Vi förbehåller oss rätten att ej leverera varor om dessa har felaktigt uppsatt pris, ej längre är tillgängliga eller om vi anser att bedrägeririsk föreligger. Vid för oss tveksamma beställningar tar vi alltid kontakt med kunden för en bekräftelse av ordern. Olagligt användande av personuppgifter resulterar i att ärendet ovillkorligen rapporteras till polismyndigheten. Avtalet om köp av den beställda varan är bindande när ni har fått orderbekräftelsen via e-post. Alla klockor och smycken levereras i originalförpackning. De klockor och smycken som inte har en originalbox levereras inslagna i bubbelplast eller annan neutral ask.
 
Outlösta leveranser
Vi debiterar 300 kr för ej uthämtade paket för att täcka våra kostnader för transport och administration. Om Klockorochsmycken måste betala returfrakt för en outlöst paket debiteras även denna summa kunden.
Vi löser ej ut paket mot postförskott.
 
Felleverans
Skulle vi av misstag leverera fel antal eller fel klocka eller smycke är vi angelägna att ni meddelar vår kundtjänst så snart som möjligt så att vi får rätta till felet. Därefter skickas klockan till:
 
Moderna Smycken
Östra Storgatan 5
553 21 Jönköping
 
Byten 
Vid byte av vara kontakta kundtjänst. Fyll i bifogad retursedel och uppge ordernummer samt orsak till bytet. Skicka alltid med kvitto eller faktura och garantibevis för att ett byte ska kunna genomföras. I enighet med distanshandelslagen erbjuder vi bytesrätt i 90 dagar efter att du har mottagit varan. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta återfrakt..
 
 Ångerrätt
I enighet med distanshandelslagen erbjuder vi full ångerrätt i 90 dagar efter att du har mottagit varan.. För anvisningar om hur en vara returneras kontakta vår kundtjänst. Vid ångrad köp skall kund fylla i bifogad retursedel och uppge ordernummer samt orsak. Vid retur är det du som kund som  står för fraktkostnaden tillbaka till oss.
För att en vara ska få bytas/returneras måste denna i enlighet med lagen vara i väsentligen oförändrat skick.
Med detta menas att varan ej få vara skadad eller använd t.ex. klockan får inte avkortas eller användas samt etiketten får ej tas bort, desamma gäller smycken osv.
Bedömning av detta görs i varje enskilt fall. Varan får däremot självklart provas och undersökas för att säkerställa att den passar och motsvarar dina förväntningar.
Det åligger kunden att ombesörja och bekosta återfrakt.
 
Varan återlämnas i sin originalask, om varan kom tillsammans med en sådan, det vill säga den ask som varan levererats. Detsamma gäller för eventuella tillbehör, certifikat och äkthetsbevis tillhörande varan.
Klockorochsmycken.se löser ej ut paket mot postförskott.
För snabb retur skall klockan skickas till:
 
Moderna Smycken
Östra Storgatan 5
553 21 Jönköping
 
 
Reklamation
Alla varor besiktigas innan de levereras. Skulle du få en defekt/trasig vara så kontakta oss så fort som möjligt och beskriv felet. Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.
 
Vid reklamation skall kund fylla i bifogad retursedel och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Vid en eventuell retur är det viktigt att varan förpackas på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas. Vi testar alla inlämnade produkter. Vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Klockorochsmycken.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.
 
Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Klockorochsmycken.se återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 14 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.
 
Transportskada
Vid transportskada/saknat gods: Kontrollera direkt vid mottagandet av varan att ingenting är skadat och att antalet stämmer. Skulle klockan /smycket vara skadade, gör en anmälan till Klockorochsmycken´s kundtjänst. Transportskador som uppkommit anmäls direkt till DHLs ombud som lämnat ut varorna.
 
Varubevakning
Är någon av de klockor eller smycken ni beställt slut på vårt lager meddelar vi detta snarast möjligt via e-post och även vilken vecka varan beräknas finnas på vårt lager igen om informationen finns. Om leverantören själva inte har den i lager meddelas kund via e-post och vill kunden vänta på varan som leverantören inte har i lager är vi inte ansvariga för förseningar och långa leveranstider. Risken finns att väntetiden blir längre än väntat och det kan vi inte styra.
 
Garantier
På samtliga klockor och smycken lämnas garanti mot material- eller tillverkningsfel utan kostnad för köparen. Olika leverantörer har olika garantitider för sina klockor och smycken. Vi följer våra leverantörers garantivillkor vilket är 2 år.
 
 Garantin gäller ej:
  • Skador som orsakats av felaktig skötsel, slarv, felaktig användning eller andra skador som ej beror på material- eller tillverkningsfel.
  • Skador orsakade av ingrepp av annan än vår egen serviceverkstad.
  • Skador uppdragskronor och glas, repor på glas, länk och boett
  • Skador på läderarmband, plastband, länkar samt ytbeläggning på dessa, samt skador på uret.
  • Fuktskador på ej vattentäta ur (vattentätt =5 ATM) Detta gäller även armband.
  • Om serienumret har blivit ändrat eller utplånat (gäller ej varor utan serienummer) Eftersom man idag inte använder sig av garantibevis i samma utsträckning som man gjorde förr så är det kvittot på klock – och smyckes köpet som gäller som garantibevis. Ta gärna kontakt med oss om funderingar ang. ditt köp skulle uppstå.
 
Produktbilder/fotografier
Vi försöker efter bästa förmåga få klockornas färger på fotografierna att stämma överens med de färger klockorna har i verkligheten men var uppmärksam på att viss nyansskillnad kan finnas beroende på bl.a. din dators bildskärm och dess inställningar.
 
 
Säkerhet & Sekretess
Moderna Smycken (Klockorochsmycken.se) garanterar att aldrig lämna ut dina personuppgifter eller e-postadress till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter
 
Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Klockorochsmycken.se kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Klockorochsmycken.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.
 
Övrig information
Klockorochsmycken friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Klockorochsmycken sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.
Klockorochsmycken.se reserverar sig för att utbud, priser och information kan ändras utan föregående varsel. Vi reserverar oss mot ev. skrivfel.
 
Äganderättsförbehåll
Alla varor förblir Klockorochsmyckens egendom tills dess full betalning erlagts.

Personal announcements help in making conclusions along with providing information regarding your academic and skilled heritage

Personal statements are often utilised in combination with standardized application forms and can also be useful for other kinds of job including interviewing. Personal statements are usually utilized as part of professional writer service an job interview process of grad faculty, Ph.D. applications, residency plans, and also other, at times, personal reasons.

You will find several essay authors on the industry today

However, just how can you find the best you to secure you excellent results? Here are some tips that will be great for you: Look for a service paper writing service which could deliver your assignments within your scheduled time. Also, don’t select cheap services since they might well not deliver high-quality and quality work.