Din varukorg
Din varukorg är tom
Kontakta oss
Eventuell fråga eller kommentar

Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter på KlockorochSmycken.se 14 mars 2022

På Klockor och Smycken  värderas din personliga integritet högt. Vi strävar efter att upprätthålla en hög standard av dataskydd. I denna policy illustrerar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Dessutom beskriver vi dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor rörande hanteringen av dina personuppgifter. Kontaktinformation finns angiven i slutet av denna text.

Vad innebär en personuppgift och vad menas med hantering av personuppgifter?

En personuppgift avser alla data som, direkt eller indirekt, kan associeras med en levande individ. Det rör sig inte bara om namn och personnummer utan även exempelvis bilder och e-postadresser. Hantering av personuppgifter inkluderar alla procedurer som involverar personuppgifter inom IT-system, oavsett om det gäller mobila enheter eller datorer. Det inkluderar exempelvis insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register ingå.

Personuppgiftsansvarig

För alla behandlingar som sker inom ramen för Klockor och Smyckens verksamhet, är klockorochsmycken.se personuppgiftsansvarig. (orgnr:8405316053, Östra Storgatan 5 55321 Jönköping).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

De primära personuppgifter vi behandlar är ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkontoinformation för löneutbetalning samt information du tillhandahållit om närmaste anhörig. Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden enligt vårt anställningsavtal med dig samt för att efterkomma lagar och kollektivavtal.

Personuppgiftsbiträden

I vissa situationer behöver vi anlita externa parter, som olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. Dessa agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. Vi övervakar personuppgiftsbiträden för att försäkra att de upprätthåller säkerhet och sekretess för personuppgifter. När personuppgiftsbiträden anlitas, sker det endast för ändamål som överensstämmer med de ändamål vi har med behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut sådan information. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig, tillämpas den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Exempelvis måste viss bokföringsinformation enligt lag behållas i minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att begära ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan begära korrigering av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Kontakta oss om du har frågor angående hur vi hanterar personuppgifter. Vi kan göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig här på webbplatsen.

Klarna dataskyddspolicy 

För att kunna erbjuda Klarnas betalningsalternativ kan vi vid kassan behöva dela dina personuppgifter i form av kontaktinformation och orderinformation med Klarna, så att Klarna kan bedöma om du kvalificerar för deras betalningsmetoder samt anpassa dessa för dig. De personuppgifter som delas behandlas i enlighet med Klarnas egen dataskyddsinformation.